måndag 18 mars 2013

Första post...

Skapade denna blogg för i meny-länkar lättåtkomlig info om uppdateringar på bra aktiva alarmist-kritiska klimat- och energibloggar.

Syfte är att informera om ett i klimatdebatten sken av säkrare forskningsläge än vad som faktiskt är fallet samt åt sannolika överskattningar av klimateffekt av ökad CO2-halt.